0932180300

08.54340882 - 08.54340881 - Skype: saigongifts
RƯỢU COGNAC
MEUKOW XO
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ: 40%
REMY MARTIN CLUB
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ: 40%
REMY MARTIN VSOP 3 LÍT
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 3000ml, Nồng độ: 40%
REMY MARTIN VSOP 750 ml
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ: 40%
REMY MARTIN XO 350 ml
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 35cl, Nồng độ : 40%
COGNAC ANTARCTICA GODET COGNAC
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 750ml, Nồng độ : 40%
COGNAC BACHE GABRIELSEN SERENITE
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 750ml, Nồng độ : 40%
BISQUIT COGNAC XO
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
CAMUS VSOP ELEGANCE
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
COURVOISIER PREMIER
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp,Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
COURVOISIER PREMIER
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
Màu sắc: Màu vàng
COURVOISIER VSOP
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Ngũ Cốc
Thể tích: 700ml, Nồng độ : 40%
COURVOISIER VSOP EXCLUSIF COGNAC 3 LÍT
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Ngũ Cốc
Thể tích: 3000ml, Nồng độ : 40%
COURVOISIER XO
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 700ml, Nồng độ : 40%
HENNESSY VSOP
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 750mlNồng độ : 40%
MARTELL XO 70cl
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
MEUKOW VSOP
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ: 40%
BARON OTARD VSOP
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
BARON OTARD XO GOLD COGNAC
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
BISQUIT COGNAC VSOP
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
COGNAC REMY MARTIN XO COGNAC
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
REMY MARTIN VSOP 350 ml
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 35cl, Nồng độ: 40%
MEUKOW VS 700 ml

Xuất xứ: Pháp, nồng độ 40%
Dung tích: 700 ml, loại: cognac
Giá: 840,000 VNĐ

COGNAC CAMUS XO ELEGANCE
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 750ml, Nồng độ : 40%
COGNAC HENNESSY XO
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 750ml, Nồng độ : 40%
BACHE GABRIELSEN XO
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 70cl, Nồng độ : 40%
REMY MARTIN LOUIS XIII
Loại rượu: Cognac
Xuất xứ: Pháp, Nguyên liệu: Nho
Thể tích: 700ml, Nồng độ: 40%